ประเพณีบุญเบิกบ้าน

          ประเพณีบุญเบิกบ้าน บ้านผาฆ้อง ตำบลห้วยส้ม อำเภอภูกระดึง จังหวัดเลย จัดทุกวันข้างขึ้น เดือนพฤษภาคม ของทุกปี (ตรงกับเดือน 6 ตามจันทรคติ) การจัดงานวันแรกเป็นวันเตรียมโยงสายสิญจน์ มีการโยงสายสิญจน์สายหลักจากกลางหมู่บ้านโดยใช้สหกรณ์ร้านค้าชุมชนเป็นจุดเริ่มต้นในการโยง ซึ่งเดิมสหกรณ์ร้านค้าชุมชนเป็นศาลากลางหมู่บ้านซึ่งเป็นจุดทำพิธีกรรมแต่ดั้งเดิม แล้วโยงสายสิญจน์เส้นหลักผ่านแต่ละบ้าน ชาวบ้านจะเตรียมสายสิญจน์มัดเข้ากับสายสิญจน์หลักโยงเข้าบ้านของตน วันที่สองเป็นวันห่อข้าวต้ม ชาวบ้านจะทำข้าวต้มมัดด้วยข้าวเหนียว การห่อข้าวต้มมัดด้วยข้าวเหนียวสื่อความหมายถึงความเหนียวแน่น มัดใจ สามัคคีกันของชุมชนบ้านผาฆ้อง ช่วงเย็นมีการสวดพุทธมนต์ พระสงฆ์ 5 – 9 รูป ณ สหกรณ์ร้านค้าชุมชนซึ่งเป็นจุดกลางหมู่บ้าน โดยชาวบ้านจะเตรียมหินกรวดเพื่อทำพิธีปลุกเสก หลังจากสวดเสร็จชาวบ้าน

          นำกรวดที่ปลุกเสกหว่านใส่หลังคาบ้านของตัวเองประมาณ 1 กำมือ เพื่อขับไล่สิ่งชั่วร้ายและเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชาวบ้านก่อนที่จะปลูกข้าว  วันที่สามช่วงเช้าทำบุญตักบาตร

บุญสงกรานต์ วัดถ้ำผาฆ้อง

          ประเพณีบุญสงกรานต์ วัดถ้ำผาฆ้อง บ้านผาฆ้อง ตำบลห้วยส้ม อำเภอภูกระดึง จังหวัดเลย ตรงกับวันที่ 13 เมษายนของทุกปี (ตรงกับเดือน 5 ตามจันทรคติ) ช่วงเช้าวันที่ 13 เมษายน ชาวบ้านร่วมกันทำบุญตักบาตรปีใหม่ไทย ณ วัดถ้ำผาฆ้อง ช่วงเย็นรวมญาติพี่น้อง วันที่ 14 – 15 เล่นน้ำสงกรานต์ ทุกวันที่ 16 เมษายน เวลา 14.00 – 15.00 น. ชาวบ้านร่วมกันขนทรายเข้าวัด โดยมีความเชื่อว่าขนทรายเข้าไปแทนดินที่เราเหยียบออกไปจากวัด และก่อเจดีย์ทรายที่วัดถ้ำผาฆ้อง มีการประกวดแข่งขันก่อเจดีย์ทราย ใครตกแต่งสวยงามก็จะเป็นผลชนะการประกวด โดยเจ้าอาวาสวัดถ้ำผาฆ้องเป็นกรรมการตัดสินความสวยงามของเจดีย์ทราย  ทรายที่นำมาก่อหาจากร่องน้ำแถวหมู่บ้าน หลังจากก่อเจดีย์ทรายเสร็จชาวบ้านช่วยกันขนน้ำเพื่อทำพิธีสรงน้ำพระพุทธรูปและพระสงฆ์ในวัด จากนั้นรับน้ำมนต์จากพระและรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ