3 ตุลาคม 2020 สวิง

สวิง

สวิง

สวิง
เจ้าของ : นางคำ เพียรไธสงค์
วัสดุที่ทำ : ไม้ไผ่/หวาย(ทำขอบ),ด้ายเหนียว,ด้ายสานสวิง

วิธีการทำ : 1. สวิงเริ่มสานจากก้นก่อน โดยใช้มา 2 อัน และให้ได้ 13 ตา มนทน (เท่ากันทุกด้าน หรือจัตุรัส)
2. เริ่มตั้งแข (แขคือตัวขยายตาเพิ่ม) ที่มุมที่ 1 เป็นแขที่ 1 และสานไปจนถึงมุมที่ 2 ให้ทำแขอีกครั้ง เมื่อได้แขที่ 2 ก็ให้สานไปอีกจนถึงมุมก็ให้ทำแขอีกเป็นแขที่ 3 อีกครั้งหนึ่ง ที่มุมที่ 3 และก็สานอีกครั้งไปจนถึงมุมก็ให้ตั้งแขอีกเป็นแขที่ 4 ให้ได้ 4 แข (สี่มุม)
3. แล้วทำแบบนี้ไปเรื่อยๆ จนให้ได้ความลึกประมาณ 1 แขน ถ้าต้องการกว้างให้เพิ่มแขตามความก้าวของคนสาน และนำมาใส่ขอบเพื่อให้ได้รูปทรงกลม
ประโยชน์ : เครื่องมือจับปลา
ราคา : 100-300 บาท ตามขนาด
ช่องทางจำหน่าย : กลุ่มคุณคำ เพียรไธสงค์
ติดต่อ : คุณคำ เพียรไธสงค์ เลขที่ 84 หมู่7 บ้านผาฆ้อง ตำบลห้วยส้ม อำเภอภูกระดึง จังหวัดเลย 42180 โทรศัพท์ 095-4052385 หรือผู้ใหญ่บ้านผาฆ้อง คุณคำหมุน ป้องกัน เลขที่ 140 หมู่ที่ 7 บ้านผาฆ้อง ตำบลห้วยส้ม อำเภอภูกระดึง จังหวัดเลย 42180 โทรศัพท์ 099-3279059

Share to ...