3 ตุลาคม 2020 สุ่มไก่

สุ่มไก่

สุ่มไก่

เจ้าของ : กลุ่มคุณสมาน บุญหลาย
วัสดุที่ทำ : ไม้ไผ่ ตะปู
วิธีการทำ : 1. เริ่มจากการจักตอกไผ่ โดยใช้เลื่อยคันธนูเลื่อยตัดข้อปล้องแรกของไผ่ทิ้งเพื่อให้ผ่าลำไผ่ได้สะดวก
2. การใช้เลื่อยคันธนูตัดไม้ไผ่ ผ่าลำไผ่ออกมาเป็น
เส้น ๆ จักตอกเส้นไผ่เป็นตอกยืน ตอกยาว และตอกไผ่ตีน (ส่วนข้อไผ่ที่มีตาไผ่)
3. ส่วนที่เป็นข้อไผ่นำมาเหลาเป็นตะขอข้อไผ่หลักหมุดยึดหัวสุ่ม เพื่อไม่ให้สุ่ม ขยับเขยื้อนในขณะสานขึ้นรูป
4. เริ่มจากสานตอกยาวและตอกยืนเป็นหัวสุ่มแบบลายขัด ใช้ค้อนตอกตะขอข้อไผ่หลักหมุดยึดหัวสุ่มบนพื้นดินลานกว้าง เพื่อยึดสุ่มไก่ไว้ในการสานขึ้นรูป
5. ใช้ตอกยาวสานรอบ ๆ สุ่มไก่เพื่อขึ้นรูปแบบลายหนึ่ง (ยกหนึ่งข้ามหนึ่ง) โดยจุดเริ่มต้นของตอกยาวแต่ละเส้นเปลี่ยนตำแหน่งไปเรื่อย ๆ เพื่อให้สุ่มไก่ได้รูปทรงกลม
6. สานตีนสุ่มโดยใช้ตอกไผ่ตีนประมาณ 5 เส้น ใช้เลื่อยคันธนูเลื่อยตัดส่วนตอกยืนที่ยื่นยาวตีนสุ่มไก่ทิ้งไป
ประโยชน์ : เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ครอบไก่ ขังไก่ จำกัดบริเวณของไก่
ราคา : ขนาดเล็ก 150 บาท ขนาดใหญ่ 200 บาท
ช่องทางจำหน่าย : กลุ่มคุณสมาน บุญหลาย หรือตามสั่ง
ติดต่อ : นายสมาน บุญหลาย เลขที่ 47หมู่ 7 บ้านผาฆ้อง ตำบลห้วยส้ม อำเภอภูกระดึง จังหวัดเลย 42180 โทรศัพท์ 080-4814428 หรือผู้ใหญ่บ้านผาฆ้อง คุณคำหมุน ป้องกัน เลขที่ 140 หมู่ที่ 7 บ้านผาฆ้อง ตำบลห้วยส้ม อำเภอภูกระดึง จังหวัดเลย 42180 โทรศัพท์ 099-3279059

Share to ...