3 ตุลาคม 2020 หมอนขิด

หมอนขิด

หมอนขิด

หมอนขิด
เจ้าของ : กลุ่มแม่บ้านผาฆ้อง โดยผู้ใหญ่บ้านคำหมุน ป้องกัน
วัสดุที่ทำ : ผ้าลายขิด นุ่น ด้าย
วิธีการทำ : 1. นำผ้าลายขิดมาตัดเป็นหมอนสี่เหลี่ยมตามขนาดและรูปแบบที่ต้องการ
2. ผ้าที่ตัดไว้มาพับให้เป็นรอยแล้วนำมาเย็บตามรอยที่พับหรือขีดไว้ ให้เป็นรูปหมอนสี่เหลี่ยม
3. นำผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการเย็บมาสอยปิดหน้า แล้วนำมายัดด้วยนุ่นและปิดหน้าซ้ำอีกครั้ง แล้วบรรจุหีบห่อ ก็จะได้หมอนสี่เหลี่ยมที่สวยงาม
ประโยชน์ : ใช้เป็นเครื่องขอขมาญาติผู้ใหญ่และพ่อล่ามในงานแต่งงาน งานบวช งานบุญประเพณี งานขึ้นบ้านใหม่
ราคา : ราคาใบละ 35 บาท 3 ใบ 100 บาทและราคา
50 – 200 บาท ตามขนาด
ช่องทางจำหน่าย : กลุ่มแม่บ้านผาฆ้อง หรือสั่งทำ
ติดต่อ : ผู้ใหญ่บ้านผาฆ้อง คุณคำหมุน ป้องกัน เลขที่ 140
หมู่ที่ 7 บ้านผาฆ้อง ตำบลห้วยส้ม อำเภอภูกระดึง จังหวัดเลย 42180 โทรศัพท์ 099-3279059

Share to ...