20 กันยายน 2020 คณะอาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏร่วมกับนักศึกษาออกบูทผลิตภัณฑ์บ้านผาฆ้อง ตำบลห้วยส้ม อำเภอภูกระดึง จังหวัดเลย ณ ศาลากลาง จังหวัดเลย

คณะอาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏร่วมกับนักศึกษาออกบูทผลิตภัณฑ์บ้านผาฆ้อง ตำบลห้วยส้ม อำเภอภูกระดึง จังหวัดเลย ณ ศาลากลาง จังหวัดเลย

                  ในวันที่ 17 – 23 สิงหาคม 2563 คณะอาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏร่วมกับนักศึกษาออกบูทผลิตภัณฑ์บ้านผาฆ้อง ตำบลห้วยส้ม อำเภอภูกระดึง จังหวัดเลย ณ ศาลากลาง จังหวัดเลย โดยคณะวิจัยได้แก่หัวหน้าชุดโครงการ นางสาวกิติยา คีรีวงก์ และนางสาวอรจิต ชัชวาลย์ และนักศึกษาสาขาวิชาการตลาด โดยมีการนำหวดนึงข้าวจิ๋ว และข้าวเกรียบปรุงรส ไปวางขายซึ่งได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก

Share to ...