3 กันยายน 2020 เจดีย์กตัญญกตเวทิตะเจดีย์

เจดีย์กตัญญกตเวทิตะเจดีย์

ประเพณีบุญเบิกบ้าน

         เจดีย์กตัญญกตเวทิตะเจดีย์ สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2552 โดยการนำของพระมานะ ขัตติโก เจ้าอาวาสองค์ปัจจุบันวัดผาฆ้อง ร่วมกับแรงศรัทธาของญาติธรรมและชาวบ้านผาฆ้อง ด้วยงบประมาณราว 5 ล้านบาท ตั้งอยู่ด้านหลังของวัดผาฆ้องและทางด้านซ้ายของถ้ำผาฆ้อง 1 เส้นทางเดินคดเคี้ยว ค่อนข้างสูงชัน ประมาณ 700 เมตร
        ก่อนสร้างมีผู้เฒ่าผู้แก่ของหมู่บ้านช่วยกันหาพื้นที่และปรับให้เรียบเสมอกัน ที่แปลก คือ ไม่สามารถตอกเสาเข็มได้ ต้องทำฐานทแยงเป็นใยแมงมุม เพื่อป้องกันไม่ให้เจดีย์ทรุด ที่ยอดบนสุดของเจดีย์จะเป็นรูปดอกบัว 5 ดอก มีความหมายว่าพระพุทธเจ้า 5 องค์ มีมารดาคนเดียวกัน ตรัสรู้แล้ว 4 องค์ ได้แก่
          1. กกุสันโธ (พระกกุสันธพระพุทธเจ้า)
         2. โกนาคะมะโน (พระโกนาคมนพุทธเจ้า)
         3. กัสสะโป (พระกัสสปพระพุทธเจ้า)
         4. โคตะโม (พระโคตมพระพุทธเจ้า)
         5. เมตเตยโย (ยังไม่บาน คือ ยังไม่ตรัสรู้) (พระศรีอริยเมตไตรย)

 

          ลักษณะเจดีย์มี 4 ชั้น เป็นสัญลักษณ์ของ ทุกข์ สมุทัย นิโรธ มรรค ชั้น 1 และ ชั้น 2 เป็นพระพุทธรูปปางคันธราช สร้างในสมัยรัชกาลที่ 9 ให้กราบไหว้ ชั้น 3 และ ชั้น 4 บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ และมี 9 สี โดยท่านเจ้าอาวาสองค์ปัจจุบันเป็นผู้ดูแลการก่อสร้าง ตั้งจิตขอให้พระวิษณุกรรมมาช่วยออกแบบและนิมิตฝันว่าให้ใช้สีนั้นสีนี้ในการสร้างเจดีย์ เช่น นิมิตรเห็นหลวงปู่วิไล วัดถ้ำช้างเผือก ครูจารย์จำนง (ลูกศิษย์หลวงปู่แหวน วัดป่าโปกบารมีวณาราม) สมัยที่สร้างจะนิมิตรเห็นเทวดาจากชั้นจาตุมหาราชิกาและสวรรค์ชั้นนิมมานรดี จะมากราบเจดีย์ทุกวัน ตี 1 พรหมโลก 16 ชั้น จะลงมาตอนสร้างเจดีย์จะมีลิงเผือกไม่มีหางมาเดินดูเจดีย์ตลอดเวลา ใต้เจดีย์ทำฐานแมงมุม ถมด้วยแกลบและแผ่นซีเมนต์ทับด้วยหิน 4-5 ชั้น “ตลอดกาลนานเทอญ”

          ภายในบรรจุกระดูกพระพุทธเจ้า เป็นพระบรมสารีริกธาตุ ทำพิธีพุทธาภิเษก เมื่อปี พ.ศ. 2553
          ส่วนที่มาของการตั้งชื่อ “เจดีย์กตัญญู” เพราะอยากจะให้เตือนใจการรู้บุญคุณคน เป็นลูกศิษย์และกตัญญูต่อพระพุทธเจ้า ต้องอยู่ในกรอบธรรมวินัย (พระมานะ ขันติโก เจ้าอาวาสวัดผาฆ้อง, สัมภาษณ์ : 10 กุมภาพันธ์ 2563)

Share to ...