3 ตุลาคม 2020 แคร่ไม้ไผ่

แคร่ไม้ไผ่

แคร่ไม้ไผ่

เจ้าของ : กลุ่มคุณประจิตร เสนาราช

วัสดุที่ทำ : ตะปู ไม้ยูคาลิตัส ไม้ไผ่
วิธีการทำ : 1. เลื่อยไม้ไผ่ความยาวตามที่ต้องการ เหลาส่วนที่เกินหรือเหลาให้เรียบ
2. ใช้ตัวเครื่องผ่าไม้ไผ่ เหลาให้เรียบ ใช้สิ่วเจาะให้เป็นรูสี่เหลี่ยม 7 รู
3. แล้วตัดไม้ยูคาลิปตัสยาวตามที่ต้องการเหลาปลายสองข้างให้พอดีกับรูที่เจาะไว้นำไม้ยูคาและไม้ไผ่มาขึ้นโครงนำแผ่นไม้ไผ่มาตอกเข้ากับโครงสร้างหลังจากตีแผ่นไม้ไผ่ใช้เลื่อยทำขาแคร่ให้ได้ขนาด 45 เซนติเมตร ใส่ขาแคร่แล้วตอกให้แน่น เป็นอันเสร็จเรียบร้อย
ประโยชน์ : ใช้นั่ง ใช้นอนเล่น
ราคา : ขนาดเล็ก 500 บาท ขนาดใหญ่ 1,000 บาท
ช่องทางจำหน่าย : กลุ่มคุณประจิตร เสนาราช หรือสั่งทำ
ติดต่อ : คุณประจิตร เสนาราช เลขที่ 156 หมู่7 บ้าน
ผาฆ้อง ตำบลห้วยส้ม อำเภอภูกระดึง จังหวัดเลย 42180 หรือผู้ใหญ่บ้านผาฆ้อง คุณคำหมุน ป้องกัน เลขที่ 140 หมู่ที่ 7 บ้านผาฆ้อง ตำบลห้วยส้ม อำเภอภูกระดึง จังหวัดเลย 42180 โทรศัพท์ 099-3279059

Share to ...