20 กันยายน 2020 คณะอาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยลงพื้นที่เพื่ออบรมให้ความรู้กับชุมชนในเรื่องใช้งานสื่อออนไลน์และสื่อโซเซียล

คณะอาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยลงพื้นที่เพื่ออบรมให้ความรู้กับชุมชนในเรื่องใช้งานสื่อออนไลน์และสื่อโซเซียล

ในวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๓ คณะอาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏ […]

Read more
20 กันยายน 2020 คณะอาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏร่วมกับนักศึกษาออกบูทผลิตภัณฑ์บ้านผาฆ้อง ตำบลห้วยส้ม อำเภอภูกระดึง จังหวัดเลย ณ ศาลากลาง จังหวัดเลย

คณะอาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏร่วมกับนักศึกษาออกบูทผลิตภัณฑ์บ้านผาฆ้อง ตำบลห้วยส้ม อำเภอภูกระดึง จังหวัดเลย ณ ศาลากลาง จังหวัดเลย

                  ในวันที่ 17 – 23 สิงหาคม 2563 คณะอาจา […]

Read more
20 กันยายน 2020 คณะอาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยลงพื้นเพื่อพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวบ้านผาฆ้อง ตำบลห้วยส้ม อำเภอภูกระดึง จังหวัดเลย

คณะอาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยลงพื้นเพื่อพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวบ้านผาฆ้อง ตำบลห้วยส้ม อำเภอภูกระดึง จังหวัดเลย

          ในวันที่ 20 กันยายน 2563 คณะอาจารย์จากมหาวิทย […]

Read more
19 กันยายน 2020 คณะอาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยลงพื้นเพื่ออบรมให้ความรู้กับชุมชนในเรื่องนักสื่อความหมาย(ภาษาอังกฤษ)

คณะอาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยลงพื้นเพื่ออบรมให้ความรู้กับชุมชนในเรื่องนักสื่อความหมาย(ภาษาอังกฤษ)

          ในวันที่ 18 กรกฎาคม 2563 คณะอาจารย์จากมหาวิทย […]

Read more
19 กันยายน 2020 คณะอาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยลงพื้นเพื่ออบรมให้ความรู้กับชุมชนในเรื่องนักสื่อความหมาย(ภาษาไทย)

คณะอาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยลงพื้นเพื่ออบรมให้ความรู้กับชุมชนในเรื่องนักสื่อความหมาย(ภาษาไทย)

วันที่ 12 กรกฎาคม 2563 คณะอาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏเล […]

Read more
19 กันยายน 2020 คณะอาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยลงพื้นเพื่ออบรมให้ความรู้กับชุมชนในเรื่องการพัฒนาผลิตภัณฑ์

คณะอาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยลงพื้นเพื่ออบรมให้ความรู้กับชุมชนในเรื่องการพัฒนาผลิตภัณฑ์

        ในวันที่ 11 มิถุนายน 2563 คณะอาจารย์จากมหาวิทยา […]

Read more
19 กันยายน 2020 คณะอาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยลงพื้นเพื่อหาแนวทางการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวบ้านผาฆ้อง ตำบลห้วยส้ม อำเภอภูกระดึง จังหวัดเลย

คณะอาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยลงพื้นเพื่อหาแนวทางการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวบ้านผาฆ้อง ตำบลห้วยส้ม อำเภอภูกระดึง จังหวัดเลย

วันที่ 11 มิถุนายน 2563 คณะอาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏเ […]

Read more
19 กันยายน 2020 คณะอาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยประชุมระดมสมองเพื่อยืนยันข้อมูลและหาแนวทางการสร้างสื่อออนไลน์และสื่อโซเชียล

คณะอาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยประชุมระดมสมองเพื่อยืนยันข้อมูลและหาแนวทางการสร้างสื่อออนไลน์และสื่อโซเชียล

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2563 คณะอาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภั […]

Read more
19 กันยายน 2020 คณะอาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยลงพื้นที่เพื่อชี้แจ้งและขอความร่วมมือกับ ชุมชนบ้านผาฆ้อง ตำบลห้วยส้ม อำเภอภูกระดึง จังหวัดเลย

คณะอาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยลงพื้นที่เพื่อชี้แจ้งและขอความร่วมมือกับ ชุมชนบ้านผาฆ้อง ตำบลห้วยส้ม อำเภอภูกระดึง จังหวัดเลย

วันที่ ๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๓ คณะอาจารย์จากมหาวิทยาลัยรา […]

Read more
2 กันยายน 2020 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยลงพื้นที่สอนชุมชนทำข้าวเกรียบปรุงรส

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยลงพื้นที่สอนชุมชนทำข้าวเกรียบปรุงรส

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยลงพื้นที่สอนชุมชนทำหวดจิ๋ว         […]

Read more